Pennsylvania, United States Climate Records

Warmest December Days

The warmest December days in Pennsylvania are:

Pittsburgh, Pennsylvania198277°F
Harrisburg, Pennsylvania200675°F
Pittsburgh (pennsylva), Pennsylvania198273.9°F
Pittsburgh, Pennsylvania200673°F
Erie, Pennsylvania198273°F

Coldest December Days

The coldest December days in Pennsylvania were:

Pittsburgh (pennsylva), Pennsylvania1989-11.9°F
Pittsburgh (pennsylva), Pennsylvania1983-11.9°F
Pittsburgh, Pennsylvania1989-9.8°F
Scranton, Pennsylvania1989-9.2°F
Pittsburgh (pennsylva), Pennsylvania1951-7.6°F

Wettest December Days

The wettest single days in December occurred:

Pittsburgh (pennsylva), Pennsylvania20103.2 inches
Philadelphia, Pennsylvania20083.1 inches
Allentown, Pennsylvania19933 inches
Philadelphia, Pennsylvania19923 inches
Scranton, Pennsylvania19832.8 inches